Обн. ДВ. бр. 27 от 31.03.2006 г., изм. ДВ. бр. 64 от 8.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 78 от 2.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 16.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 98 от 13.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 50 от 3.07.2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 22.12.2015 г., изм. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 5.07.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г., доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12.02.2019 г., доп. ДВ. бр. 64 от 13.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 20.12.2019 г.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.