Издадена от министъра на финансите, Обн. ДВ. бр. 106 от 27.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. ДВ. бр. 79 от 2.10.2007 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 49 от 29.06.2010 г., изм. ДВ. бр. 48 от 24.06.2011 г., изм. ДВ. бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. ДВ. бр. 7 от 24.01.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 3.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 17.07.2012 г., доп. ДВ. бр. 78 от 12.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 21.12.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 30.04.2013 г., изм. ДВ. бр. 93 от 25.10.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 111 от 27.12.2013 г., доп. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. ДВ. бр. 44 от 16.06.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 30.06.2015 г., доп. ДВ. бр. 54 от 17.07.2015 г., изм. ДВ. бр. 66 от 28.08.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 83 от 27.10.2015 г., доп. ДВ. бр. 84 от 30.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 2.06.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19.09.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 1.02.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29.03.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 2.07.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 75 от 24.09.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 28.01.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 31.01.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 31.07.2020 г.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.