Издаден от министъра на финансите, Обн. ДВ. бр. 42 от 23.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 61 от 28.07.2006 г., изм. ДВ. бр. 70 от 29.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2007 г., изм. ДВ. бр. 33 от 20.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 4 от 15.01.2008 г., изм. ДВ. бр. 28 от 14.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 100 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 24 от 26.03.2010 г., изм. ДВ. бр. 78 от 5.10.2010 г., изм. ДВ. бр. 16 от 22.02.2011 г., изм. ДВ. бр. 44 от 10.06.2011 г., изм. ДВ. бр. 7 от 24.01.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 13.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г., доп. ДВ. бр. 12 от 11.02.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 30.06.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 7.02.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 6.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20.07.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 26.03.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 30.07.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53 от 12.06.2020 г.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.