Обн. ДВ. бр. 26 от 30.03.2012 г., доп. ДВ. бр. 54 от 17.07.2012 г., доп. ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г., доп. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 3.01.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 19.12.2014 г., доп. ДВ. бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017 г., доп. ДВ. бр. 42 от 28.05.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 14 от 18.02.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4.08.2020 г.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.