Обн. ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 9.04.2020 г., доп. ДВ. бр. 38 от 24.04.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 13.05.2020 г., доп. ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г., изм. ДВ. бр. 60 от 7.07.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 64 от 18.07.2020 г., изм. ДВ. бр. 71 от 11.08.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27.10.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 17.11.2020 г., изм. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г., доп. ДВ. бр. 103 от 4.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 105 от 11.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 22.12.2020 г.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.